Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zelený marketing a jeho uplatnenie v podnikovej praxi na Slovensku
Autor: Ing. Bibiána Oťapková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zelený marketing a jeho uplatnenie v podnikovej praxi na Slovensku
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť uplatňovanie zeleného marketingu vo vybranom podnikateľskom subjekte, zistiť vnímanie aktivít zeleného marketingu zo strany spotrebiteľa a zároveň zhodnotiť postoj spotrebiteľov ku kúpe ekologických produktov. Obsahovo je práca rozdelená do dvoch základných častí. V prvej časti je uvedená stručná definícia marketingu a jeho nových foriem. Následne práca rozoberá základné definície zeleného marketingu a jeho stručný historický vývoj. Pozornosť je venovaná aj jednotlivým nástrojom zeleného marketingového mixu. Práca v prvej časti zároveň uvádza základné zelené stratégie uplatňované v podnikoch a segmentáciu zeleného spotrebiteľa. V závere prvej časti práca vysvetľuje pojem greenwashing a jeho formy a uvádza základné spôsoby environmentálneho označovania produktov. Druhá, najdôležitejšia, časť práce je zameraná na zhodnotenie zelených aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte a zistenie postojov slovenských spotrebiteľov k problematike zeleného marketingu ako aj ich vnímanie zelených aktivít realizovaných podnikateľskými subjektmi. V závere práca uvádza odporúčania pre prax, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu záujmu spotrebiteľov o zelený marketing.
Kľúčové slová:zelený marketing, greenwashing, zelený spotrebiteľ, environmentálne označenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene