Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Senior marketing: Zmeny správania spotrebiteľov po odchode do dôchodku
Autor: Ing. Kvetoslava Rolincová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Senior marketing: Zmeny správania spotrebiteľov po odchode do dôchodku
Abstrakt:Obdobie života, a predovšetkým spotrebiteľské obdobie, sa stále predlžuje. Detstvo a mladosť sa stále skracuje. Šesťdesiatročný človek zostane pre marketingových manažérov zachovaný ako spotrebiteľ približne 25 rokov. Predmetom skúmania diplomovej práce je zmena správania spotrebiteľov po odchode do dôchodku. Hlavnou príčinou objasnenia tejto problematiky je skutočnosť, že generácia ľudí nad 55 rokov dnes už dávno nie je nejakou okrajovou skupinou, ale patrí k rozhodujúcej cieľovej skupine v budúcnosti, ale aj v súčasnosti. V dôsledku toho, táto diplomová práca poukazuje na špecifiká spotrebiteľského správania seniorov, ako seniori vnímajú a interpretujú starobu v kontexte spotreby a reklamy. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickom prehľade je definovaný spotrebiteľ a jeho rozhodovací proces pri nákupe. Bližšie sme sa venovali generačnému marketingu a osobitne generácii baby boomu, ktorej podstata bude vysvetlená v teoretickej časti. Cieľom vlastnej práce je štatisticky popísať dôchodcovskú základňu na Slovensku, segmentovať trh seniorov v súlade s dotazníkovým prieskumom a osobitne sa zamerať na produkty ponúkané na trhu pre seniorov. Marketingový prieskum sme realizovali v Nitrianskom kraji, kde sme dopytovali respondentov vo veku od 55 rokov. Na korektné vyhodnotenie sme zvolili štatistický program SAS, ktorý nám umožnil podrobne rozobrať všetky výsledky a zistenia získané z vyplnených dotazníkov. Záverečná kapitola obsahuje teoretické a praktické prínosy diplomovej práce.
Kľúčové slová:generácia baby boomu, produkty pre seniorov, marketing zameraný na seniorov, segmentácia, senior marketing, spotrebiteľ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene