Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Marketing ponuky biopotravín v maloobchodnej sieti
Autor: Ing. Veronika Kalocsányiová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketing ponuky biopotravín v maloobchodnej sieti
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je marketing ponuky biopotravín v maloobchodnej sieti. Na základe rôznych literárnych zdrojov, ktoré boli v práci použité sa v teoretickej časti a v jednotlivých podkapitolách venujeme problematike významu ekologického poľnohospodárstva. Zameriavame sa na biopotraviny a bioprodukty, vysvetlenie rozdielov medzi nimi, ako aj ich označovanie na trhu. Marketing ekologických produktov a súvisiaci marketingový mix jednotlivých prvkov popisuje podstatu týchto definícií z pohľadu rôznych myšlienok autorov citovaných v obsahu práce. V praktickej časti je cieľom zhodnotiť súčasný stav a vývoj na trhu s biopotravinami, a zistiť aká je aktuálna ponuka na trhu s biopotravinami vo vybranej maloobchodnej sieti. Dôležitým aspektom je zameranie sa na ich marketing, kde súčasťou tejto problematiky je aj charakteristika daného maloobchodu ako aj predmet ich činnosti. V záverečnej časti práce sú taktiež uvedené odporúčania na vylepšenie súčasnej situácie na trhu s biopotravinami.
Kľúčové slová:marketing, biopotraviny, bioprodukty, ekologické poľnohospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene