Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Budovanie imidžu produktu vo vybranom podniku a jeho vnímanie spotrebiteľom
Autor: Ing. Monika Zelenková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Budovanie imidžu produktu vo vybranom podniku a jeho vnímanie spotrebiteľom
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá budovaním imidžu produktu vo vybranom podniku Château Topoľčianky a vnímaním tohto imidžu slovenskými spotrebiteľmi. Teoretická časť stručne popisuje marketingový mix, pričom sa zameriava na výrobkovú politiku a produkt. Podstatná časť je venovaná imidžu produktu, konkrétne jeho vzťahu s firemným imidžom a tiež jednotlivým prvkom jeho formovania. Súčasťou teoretickej časti je imidž značky, jej identita a branding. Ďalej sa zaoberá Corporate Identity, jej základnými oblasťami ako je firemná kultúra, firemný dizajn, firemná komunikácia a správanie a v neposlednom rade firemný imidž. Záverečná časť práce sa venuje vybranému podniku, budovaniu imidžu jeho produktov a jednotlivým oblastiam Corporate identity. Zaoberá sa tiež postavením slovenskej značky medzi zahraničnými na trhu SR. Zároveň, na základe dotazníkového prieskumu trhu, analyzuje hodnotenie tohto imidžu spotrebiteľmi.
Kľúčové slová:imidž, produkt, dizajn, Corporate Identity, značka, spotrebiteľ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene