Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Budúcnosť privátnych značiek v maloobchode
Autor: Ing. Simona Strapková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Budúcnosť privátnych značiek v maloobchode
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na privátne značky pôsobiace na slovenskom maloobchodnom trhu a ich budúcnosť. Skladá sa zo štyroch kapitol. Prvá kapitola charakterizuje základné vymedzenie pojmov ako je marketingový mix, distribučná politika a jej články: veľkoobchod a maloobchod, ich delenie a súčasné trendy, manaţment v nadväznosti na značky a privátna značka. Literatúra je získaná z odborných domácich i zahraničných zdrojov. Druhú a tretiu kapitolu tvorí cieľ, metodika a metodologický postup práce. Štvrtá kapitola diplomovej práce obsahuje stručnú charakteristiku maloobchodných reťazcov a ich privátne značky. Práca zahŕňa aj pozicioning skúmaných reťazcov podľa krajov Slovenska. Obsahom je i prieskum so zameraním na vnímanie privátnej značky obchodného reťazca Kaufland, ktorý prebiehal dotazníkovým šetrením a realizáciou ochutnávky. Výskumom sme dospeli k záveru, ţe privátne značky sú obľúbené u spotrebiteľov, i keď neutvárajú hlavnú časť nákupu. Do budúcnosti sa predpokladá neustály rast predaja týchto značiek.
Kľúčové slová:privátne značky, distribučná politika, maloobchod

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene