Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Marketingové aktivity v konkurenčnom prostredí slovenského stavebného priemyslu
Autor: Ing. Michaela Jagdwirthová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Dubeňová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketingové aktivity v konkurenčnom prostredí slovenského stavebného priemyslu
Abstrakt: Bakalárska práca je zameraná na porovnanie marketingových aktivít v službách, konkrétne v dvoch vybraných konkurenčných stavebných podnikoch pôsobiacich v Nitre. Hlavným cieľom práce, je komparácia firmy VACHUT stavebná spoločnosť, s.r.o., a DELTASTAV Trading s.r.o., ich marketingovej činnosti, porovnanie marketingového mixu podnikov, a následne návrhy a odporúčania na zlepšenie ich pozície na stavebnom trhu pomocou marketingových nástrojov. Pomocou SWOT analýzy určíme silné a slabé stránky firiem, ich príležitosti a ohrozenia. V prvej kapitole práce sa venujeme teoretickej časti - pojmom marketing, marketing v službách, marketingový mix, konkurenčné prostredie a podnikateľské prostredie. V nasledujúcej časti sú určené parciálne ciele potrebné pre dosiahnutie cieľa a samotný hlavný cieľ bakalárskej práce. Tretia kapitola je venovaná metodike práce a spôsobu získavania údajov. Štvrtá kapitola obsahuje údaje o momentálnej situácií v stavebníctve na Slovensku, všeobecné informácie o porovnávaných firmách, ich marketingovom mixe a ich konkurencií. V záverečnej časti sú návrhy a odporúčania na zlepšenie marketingu firiem.
Kľúčové slová:marketingový mix, marketing, stavebný priemysel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene