Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Medzinárodné kultúrne prostredie vybraných krajín: Porovnávanie rozlišných etnických stravovacích preferencií
Autor: Ing. Lenka Magyarová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Gálová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:International cultural environment of selected countries: Comparing of different ethnic food preferencies
Abstrakt:The aim of this bachelor thesis is to compare two different countries, their enviroment, cultures and food preferences. In the first part we define the therotical information which we obtain from domestic and foreign publications. The most important aim of this part is to define marketing, international marketing, adaptation and standardization. In the second part we define our primary and parcial goals. The third chapter is dedicated to methodology with the aim to achieve our goals. In the fourth part we compare macroenviroment of Slovakia and China as well as a consumption of chosen products. We define adaptation and standardization through two national and one international brand. The national brand from Slovakia is Tatratea and from China it is Moutai. The international brand which we have chosen is established on both markets and it is Coca-Cola company. In this part we introduce ethnic restaurant Spirit, where we did an interview with the manager. The most imporant part of this chapter is questionnaire. The main goal is to prove our two hypotheses. The questionnaire was filled by Slovak and Chinese citizens in different age and status in electronic form. This chapter includes description and evaluation of questionnaire. The evaluation is done through tables, graphs and statistical evaluation of our hypotheses. In conclusion, we describe differences in food preferences in Slovakia and China. And we suggest recommendations for Spirit restaurant.
Kľúčové slová:adaptation, international marketing, food preferences, standardization, marketing enviroment

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene