Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Geomarketing a lokalizácia vybraných predajní z pohľadu marketingu
Autor: Ing. Simona Bullová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. denisa skotnická
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Geomarketing a lokalizácia vybraných predajní z pohľadu marketingu
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na ozrejmenie dôležitosti lokalizácie a geomarketingu v marketingu a v marketingovom mixe, presnejšie v podniku, ktorý je zameraný na predaj odevov. Hlavným cieľom bakalárskej práce je zameranie sa na výhody a nevýhody lokalizácie, čo znamená umiestnenie daného podniku a jeho prevádzok v určitej oblasti a samotný jej dopad na využitie marketingových nástrojov a na prilákanie potenciálnych zákazníkov. Danú problematiku sme riešili pomocou dotazníkového prieskumu, pozorovaním, ako aj rozhovorom s majiteľkou podniku. Prvá kapitola zahŕňa teoretickú časť, v ktorej rozoberáme pojmy marketing, marketingový mix, marketingové prostredie, lokalizácia, geomarketing. V druhej kapitole charakterizujeme hlavný cieľ bakalárskej práce a vedľajšie ciele. V tretej kapitole zahŕňame samotnú metodiku práce, postupy a druhy získaných informácií a nakoniec použité metódy. Posledná kapitola je naša vlastná práca, v ktorej charakterizujeme skúmaný podnik DenDan, s. r. o., a jeho konkurenciu v daných obchodných centrách, kde sa podnik nachádza. Ďalej sa budeme zaoberať marketingovým mixom podniku DenDan, s.r.o., ako aj jeho lokalizáciou a geomarketingom a našu vlastnú prácu ukončíme vyhodnotením dotazníkového prieskumu. V závere bakalárskej práce nájdete zhrnutie celej práce, ako aj naše návrhy a odporúčania do praxe skúmaného podniku.
Kľúčové slová:Lokalizácia, Marketing, Marketingový mix, Geomarketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene