Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Globálne-regionálne-lokálne aspekty vybraného podniku na domácom a zahraničnom trhu
Autor: Ing. Alica Mladá
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Lenka Farmanová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Globálne-regionálne-lokálne aspekty vybraného podniku na domácom a zahraničnom trhu
Abstrakt:Záverečná bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie globálnych, regionálnych a lokálnych aspektov vybraného podniku, ktorým je spoločnosť Agro Tami, a.s. Hlavným cieľom práce sú návrhy adaptácie marketingového mixu a vymedzenie marketingových aktivít na domácom a zahraničnom trhu, kam podnik exportuje. Prvú časť tvoria teoretické poznatky o medzinárodnom marketingu, jeho dynamickej typológií a základných prístupoch (adaptácia, štandardizácia a glokalizácia). Vlastná práca je venovaná charakteristike spoločnosti Agro Tami, a.s., medzinárodnému prostrediu spoločnosti, krajinám kam podnik vyváža svoje produkty a SWOT analýze podniku. Ďalej sa zaoberá globálnym, regionálnym a lokálnym marketingovým aktivitám a predstaveniu návrhu nového produktu pre domáci a zahraničný trh. V závere bakalárskej práce sú uvedené naše návrhy a odporúčania pre vybraný podnik.
Kľúčové slová:adaptácia, Agro Tami, a.s., medzinárodný marketing, export, domáci trh, zahraničný trh, marketingové aktivity

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene