Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Cenová politika mobilných operátorov na Slovensku: Predajné praktiky v praxi
Autor: Ing. Jozef Masárik
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Cenová politika mobilných operátorov na Slovensku: Predajné praktiky v praxi
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá cenovou politikou mobilných operátorov na Slovensku so zameraním pozornosti predovšetkým na predajné praktiky v praxi. Práca sa člení na tri časti. Predmetom prvej časti je teoretické vymedzenie pojmov marketing, marketingový mix, pričom pozornosť je upriamená najmä cenovej politike. V tejto časti sme sa zaoberali aj teoretickému vymedzeniu predajných praktík. Ďalšia časť bakalárskej práce priamo nadväzuje na teoretickú časť a je aplikáciou získaných poznatkov na konkrétnych mobilných operátorov. V tejto časti predstavíme jednotlivých mobilných operátorov pôsobiacich na Slovensku a oboznámime sa s ich produktmi, ktoré porovnáme a poukážeme prostredníctvom nich na cenovú politiku mobilných operátorov. Následne popíšeme predajné praktiky mobilných operátorov, ktoré reálne využívajú v praxi, aby tak docielili získanie nových zákazníkov alebo udržanie tých súčasných. Poslednú časť bakalárskej práce tvorí dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je získať informácie o mobilných operátoroch z pohľadu ich zákazníkov. Záver práce poskytuje návrhy a odporúčania zvlášť pre mobilných operátorov a zvlášť pre ich zákazníkov, ktoré by mohli byť v praxi reálne použité a mohli by tak dopomôcť operátorom zostavovať lepšie ponuky pre svojich zákazníkov a zákazníkom zasa poskytnúť lepšiu orientáciu v predajných trikoch operátorov.
Kľúčové slová:marketing, marketingový mix, cena, cenová politika, predajné praktiky, mobilní operátori

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene