Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv reklamy a reklamných médií na spotrebiteľov, doplnené o analýzu vnímania reklamy detským zákazníkom do predškolského veku.
Autor: Ing. Nikola Humajová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv reklamy a reklamných médií na spotrebiteľov, doplnené o analýzu vnímania reklamy detským zákazníkom do predškolského veku.
Abstrakt:Využitie reklamy pri komunikácií so spotrebiteľmi neustále narastá. Reklamná správa sa šíri prostredníctvom médií, ktoré sa vo veľkej miere podieľajú na jej úspechu. Diplomová práca sa zaoberá reklamou, reklamnými médiami a detským zákazníkom. Cieľom bolo zhodnotiť zastúpenie reklám na slovenskom trhu so zameraním na potravinársky segment prostredníctvom sledovania TV Markíza a mapovaním reklám vo vybraných časopisoch: Plus 7 dní, Život, Nový čas pre ženy a Báječná žena. Pozorovanie sa uskutočnilo od decembra 2014 do marca 2015. Okrem toho poskytnúť zistenie o vplyve reklamy a reklamných médií na spotrebiteľov a posúdiť vnímanie reklamy najcitlivejšou skupinou zákazníkov -- deťmi do predškolského veku. Teoretická časť obsahovala základné pojmy a charakteristiky týkajúce sa reklamy a spotrebiteľov. Vo vlastnej práci poskytujeme sumarizáciu reklamného trhu na Slovensku v období rokov 2012-2014 až po prognózu na rok 2015 a prehľad o frekvencií a percentuálnom podiele reklám propagujúcich potraviny. Dotazníkovým prieskumom sme zhodnotili vplyv vybraných médií na spotrebiteľov. Vo zvyšnej časti práce ponúkame výsledky z pozorovania a riadených osobných rozhovorov s deťmi, ktorými sme posúdili ich vnímanie na vybrané reklamované produkty: bio tvaroh Matylda, pudingový dezert Paula, Sirup Jupí, Bebe Brumík a Kinder Surprise V závere sme spracovali zistené poznatky a sformulovali odporúčania.
Kľúčové slová:reklama, reklamné média, spotrebiteľ, detský zákazník

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene