Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zviditeľnenie významu marketingu zameraného na podporu predaja domácich produktov na slovenskom trhu.
Autor: Ing. Andrea Kubelaková, PhD.
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Mikuláš Šranko
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zviditeľnenie významu marketingu zameraného na podporu predaja domácich produktov na slovenskom trhu.
Abstrakt:Témou diplomovej práce je zacielenie sa na zviditeľnenie významu marketingu, ktorého cieľom je zameranie sa na podporu predaja domácich produktov na slovenskom trhu. Práca je rozdelené na tri časti. Prvá časť diplomovej práce je venovaná teoretickej kompilácií poznatkov čerpaných zo sekundárnych zdrojov slovenskej, ale i zahraničnej literatúry. Súčasťou prvej časti diplomovej práce je rozobratie veľkého počtu definícií dotýkajúcich sa problematiky marketingu, marketingového mixu, jeho nástrojov, ale aj spotrebiteľského správania a faktorov, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú správanie spotrebiteľov. Druhá časť práce korešponduje s prvou, avšak v praktickej rovine a je zacielená na vybranú spoločnosť HYZA, a.s.. Primárne údaje získané z dotazníkového prieskumu a z riadeného rozhovoru sú zahrnuté v druhej časti diplomovej práce. V poslednej časti diplomovej práce sa nachádzajú návrhy a odporúčania, ktoré by mohli viesť k lepšej podpore jednotlivých produktov spoločnosti.
Kľúčové slová:spotrebiteľské správanie, Hyza, a.s., hydinové mäso, marketingový mix, marketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene