Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vnímanie marketingových atribútov na vybranej vzorke potravín očami slovenských spotrebiteľov.
Autor: Ing. Kristína Pastoreková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vnímanie marketingových atribútov na vybranej vzorke potravín očami slovenských spotrebiteľov.
Abstrakt:Bc. PASTOREKOVÁ, Kristína: Vplyv marketingových atribútov na vybranú vzorku potravín očami slovenských spotrebiteľov. [Diplomová práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu: Katedra marketingu. Školiteľka: Ing. Johana Paluchová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier. Nitra: SPU, PF 2015 Diplomová práca sa zaoberá vymedzením a určením vplyvu marketingových atribútov na vybranú vzorku potravín očami slovenských spotrebiteľov. Marketing, a súčasne aj jeho nástroje patria medzi veľmi dôležitú súčasť každej firmy, ktorá chce byť úspešná na trhu. V súčasnosti je nevyhnutné dať veľkú pozornosť tejto problematike. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo posúdenie nástrojov marketingového mixu minerálnych vôd pomocou názorov domácich a zahraničných autorov. Skúmali sme nástroje marketingového mixu, a taktiež sme zisťovali vplyv jednotlivých nástrojov na spotrebiteľov, ich rozhodovanie pri nákupe minerálnych vôd. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu chceme pomôcť výrobcom, predajcom a distribútorom so zlepšením a zdokonalením marketingového mixu. Na podporu sme vytvorili návrhy a odporúčania na vylepšenie, ktoré napomáhajú k lepšiemu a účinnejšiemu uspokojovaniu potrieb spotrebiteľov. Informácie, ktoré boli využité v diplomovej práci sme získavali z domácej a zahraničnej literatúry, taktiež z internetových stránok a odborných časopisov.
Kľúčové slová:marketing, marketingový mix, spotrebiteľské správanie, spotrebiteľ, nástroje marketingového mixu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene