Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komparácia nákupného správania medzi dvoma vybranými generáciami: Zacielené na výrobkovú politiku.
Autor: Ing. Klaudia Udvorková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komparácia nákupného správania medzi dvoma vybranými generáciami: Zacielené na výrobkovú politiku.
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá komparáciou nákupného správania medzi dvoma vybranými generáciami, s cieľom zamerať sa len na výrobkovú politiku. Vybranými generáciami sú spotrebitelia generácie Y vo veku 18 -- 35 rokov a spotrebitelia generácie Babyboom vo veku nad 50 rokov. Práca je rozdelená na štyri kapitoly. Prvá kapitola je rozdelená do štyroch podkapitol. Prvá obsahuje vymedzenie nákupného správania a jeho typov. Druhá podkapitola sa venuje spotrebiteľovi, jeho typológii a potrebám. Ďalšia definuje marketingový mix a posledná podkapitola sa zameriava na výrobkovú politiku marketingového mixu. Obsahom druhej kapitoly je hlavný cieľ spolu s vymedzením čiastkových cieľov a stanovením predpokladov. V tretej kapitole popisujeme metodický postup, metodiku práce a stanovené hypotézy. Štvrtá kapitola práce je rozdelená na štyri časti, a to: všeobecné a ekonomické informácie o skúmanom produkte - jogurtoch. V druhej podkapitole sa zaoberáme slovenskou definíciou spotrebiteľa a predstavením aktuálnych spotrebiteľských preferencií pri kúpe potravín a jogurtov. Tretia podkapitola obsahuje marketing výrobkovej politiky jogurtov pre skúmané generačné skupiny. V poslednej podkapitole sú zhodnotené výsledky prieskumu vykonaného na vzorke 120 respondentov pre obe generácie a ich následná komparácia. Záver diplomovej práce obsahuje navrhnuté odporúčania pre výrobcov a obchodníkov.
Kľúčové slová:nákupné správanie, spotrebiteľ, marketingový mix, generácia Y, generácia Babyboom, výrobková politika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene