Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Exportný marketing a exportné aktivity vybranej spoločnosti.
Autor: Ing. Erik Baláž
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Exportný marketing a exportné aktivity vybranej spoločnosti.
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce je zhodnotenie exportného marketingu spoločnosti Mäspoma s.r.o. nielen teoreticky ale taktiež prakticky. Na základe poskytnutých údajov sú definované a porovnané jednotlivé produkty v rámci domáceho a zahraničného trhu. Prvá časť práce je zameraná na všeobecnú charakteristiku vybraného subjektu. Ďalšia kapitola je venovaná zahraničnému obchodu Slovenskej a Českej republiky v rokoch 2010 -- 2014 samostatne a následne vzájomný obchod spomínaných krajín za sledované obdobie. Ďalej sa v práci venujeme dosiahnutým tržbám, vymedzeniu konkurencie na trhu a zhodnoteniu optimálnej trhovej situácie prostredníctvom SWOT analýzy. Dôležitá je kapitola venovaná exportnému marketingu, kde sme hodnotili export spoločnosti do Českej republiky jej pôsobenie, adaptáciu na zahraničnom trhu, ako aj prehľad objemu obratu. V záverečnej časti práce poskytujeme prehľad našich odporúčaní pre podnik, prax a sumárne zhodnotenie zistených výsledkov.
Kľúčové slová:exportný marketing, adaptácia, zahraničný trh, Mäspoma, konkurencia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene