Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Značková politika a nákupný postoj spotrebiteľa k vybranej značke.
Autor: Ing. Lucia Letovancová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Mgr. Veronika Kreml
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Značková politika a nákupný postoj spotrebiteľa k vybranej značke.
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce " Značková politika a nákupný postoj spotrebiteľa k vybranej značke" je posúdenie značkovej politiky vybraného podnikateľského subjektu, ktorým je spoločnosť KARLOFF, s.r.o., a taktiež posúdenie vybraných faktorov, ktoré pôsobia na nákupné správanie spotrebiteľov a ich preferencií v segmente alkoholických nápojov. V teoretickej časti sme si definovali pojem spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, ako aj faktory, ktoré ho ovplyvňujú. Následne sme zašli do histórie vzniku značky a definovali sme si pojem značka ako aj to, čo samotnú značku tvorí. V tejto súvislosti sme sa zamerali na samotný branding, faktory ovplyvňujúce budovanie značky, ako aj samotný proces vývoja značky. Ďalšou časťou je definícia identity a imagu, ktoré veľmi úzko súvisia s pojmom značka, pričom sme vysvetlili ich rozdielne vnímanie. Veľmi dôležitou súčasťou je vymedzenie pojmu hodnota značky a povedomie o značke. Vlastná práca je tvorená predstavením spoločnosti, charakteristikou značkovej politiky, ako aj dotazníkovým prieskumom trhu, ktorého cieľom je poukázať na vybrané faktory ovplyvňujúce nákupné rozhodnutie spotrebiteľa s dôrazom na značku.
Kľúčové slová:značka, spotrebiteľské správanie, KARLOFF, spotrebiteľ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene