Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Marketingový manažment vybraného mesta a jeho propagácia
Autor: Ing. Silvia Podmanická
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Michaela Šugrová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketingový manažment vybraného mesta a jeho propagácia
Abstrakt:Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá marketingovým manažmentom vybraného mesta a jeho propagáciou. Objektom skúmania je mesto Partizánske. Hlavným cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie marketingového manažmentu mesta a jeho aktuálnej propagácie na slovenskom trhu. Bakalárska práca sa delí na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť práce definuje pojmy marketing, marketingový manažment, marketingový mix, nástroje marketingového mixu, vybrané trendy v marketingovom manažmente, cestovný ruch, druhy turizmu, marketing mesta, regionálny marketing a marketing centra mesta. Praktická časť práce sa zameriava na ekonomicko-štatistický prehľad o cestovnom ruchu na Slovensku, základnú charakteristiku mesta Partizánske z pohľadu cestovného ruchu, kultúrno-spoločenské udalosti organizované v meste Partizánske, kultúrne inštitúcie a zariadenia podieľajúce sa na kultúrno-spoločenských udalostiach mesta a následne na vypracovanie SWOT analýzy mesta. Prínosom bakalárskej práce je na základe dostupných dát o marketingovom manažmente mesta Partizánske z dotazníkového prieskumu vypracovanie návrhu udalosti pre mesto v nadväznosti na zistenie prianí a očakávaní obyvateľov mesta ako aj jeho návštevníkov. Záver práce uvádza odporúčania a návrhy pre marketingový manažment mesta Partizánske za účelom zlepšenia propagácie a riadenia mesta.
Kľúčové slová:marketingový manažment, propagácia, mesto, cestovný ruch

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene