Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Marketing služieb vo vybranej prevádzke
Autor: Ing. Simona Rosinská
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketing služieb vo vybranej prevádzke
Abstrakt:V našej bakalárskej práci s názvom Marketing služieb vo vybranej prevádzke sme sa rozhodli zamerať nielen na preskúmanie teórie ale i praktických vedomostí ohľadom danej práce. Hlavným cieľom našej práce bolo preskúmanie úrovne poskytovaných služieb vo vybranej prevádzke a následne návrh novej služby pre túto prevádzku. Za prevádzku sme si zvolili Hypermarket Tesco Nitra, najmä z toho dôvodu že poskytuje celý rad služieb pre zákazníkov a patrí medzi lídrov v poskytovaní služieb. Prácu sme si rozdelili na 4 kapitoly. V prvej kapitole sme sa venovali teoretickému spracovaniu problematiky, kde sme definovali produkt, službu, marketing služieb, marketingový mix ale i nové trendy v oblasti služieb. V druhej kapitole sme definovali hlavný cieľ našej práce. V tretej kapitole sme spracovali metodiku našej práce. V poslednej štvrtej kapitole sme sa už zamerali na praktickú stránku. Najskôr sme opísali samotnú vybranú prevádzku, následne sme spracovali prehľad poskytovaných služieb, spravili sme SWOT analýzu služieb s konkurenčnou prevádzkou. Neskôr sme zhotovili dotazník, kde sme zisťovali od respondentov rôzne fakty o službách vybranej spoločnosti. Následne sme dotazník spolu so stanovenými hypotézami vyhodnotili, a navrhli nové služby. Cieľ našej práce sme splnili. Výsledkom práce je návrh novej služby a to špeciálnych letákov pre ľudí trpiacich rôznymi chorobami a detský kútik. Práca môže mať pre samotnú prevádzku veľký význam, pretože sme zistili konkrétne priania od samotných zákazníkov, ktoré by mohli priniesť prevádzke ešte väčší úspech.
Kľúčové slová:Služba , Produkt, Marketingovýmix, Maloobchodné trendy, Marketing služieb

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene