Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komparácia spotrebiteľských preferencií v generačnom marketingu zacielené na vybrané produkty
Autor: Ing. Lenka Jašičková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komparácia spotrebiteľských preferencií v generačnom marketingu zacielené na vybrané produkty
Abstrakt:Ústrednou témou diplomovej práce je komparácia spotrebiteľských preferencií v generačnom marketingu. Vybraným segmentom na komparáciu sú mliečne produkty a vybranými generáciami sú Generácia X (35 až 50 rokov) a Generácia Y (20 až 35 rokov). Hlavným cieľom je poukázanie odlišností v spotrebiteľskom správaní vybraných generácií. Snahou je priblížiť demografickú situáciu Slovenska, vymedzenie vybraného produktového segmentu a aktuálny štatisticko ekonomický prehľad. Ďalej popíšeme produkciu a spotrebu mliečnych produktov. Venovať sa budeme aj spotrebiteľským preferenciám pri kúpe potravín a mliečnych produktov v SR. Dôležitou časťou práce je zhodnotenie marketingových aktivít producentov mliečnych výrobkov pre skúmané generácie a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu.
Kľúčové slová:spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, spotebiteľské preferencie, generačný marketing, Generácia X, Generácia X, mliečne produkty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene