Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv vybraného trendu v potravinárstve na slovenského spotrebiteľa s dôrazom na súčasný životný štýl
Autor: Ing. Jana Kotlárová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. jozef baráth
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv vybraného trendu v potravinárstve na slovenského spotrebiteľa s dôrazom na súčasný životný štýl
Abstrakt:Zámerom diplomovej práce bolo zistiť, aký je súčasný stav na slovenskom trhu s biopotravinami, o ktoré sa v posledných rokoch zvyšuje záujem u spotrebiteľov. S rastom dopytu po biopotravinách sa zvyšuje aj produkcia biopotravín, o čom svedčí aj neustále sa zvyšujúci počet bio producentov a výmera ekologickej poľnohospodárskej pôdy. Ponuka biopotravín na slovenskom trhu je aj napriek tomu nedostatočná, pretože veľká časť slovenskej produkcie smeruje do zahraničia. Tento stav je aj dôvodom, prečo trh s biopotravinami nie je natoľko rozvinutý ako v zahraničných krajinách. Brzdiacim faktorom rozvoja trhu s potravinami v bio kvalite je aj ich vyššia cena v porovnaní s konvenčnými potravinami. Napriek tomu sa dopyt po biopotravinách každoročne zvyšuje. Nosnou časťou práce je vlastná práca, v ktorej sme sa venovali zhodnoteniu ekologického poľnohospodárstva vo svete a na Slovensku, ponuke biopotravín v maloobchodných reťazcoch. Uskutočnený bol aj dotazníkový prieskum, na základe ktorého sme získali cenné informácie o spotrebiteľskom vnímaní biopotravín, dôvodoch nákupu biopotravín, resp. prečo spotrebitelia nenakupujú potraviny v bio kvalite. V práci sme predstavili aj spoločnosť Búšlak Oil, jej produktové portfólio a tiež fungovanie firmy na slovenskom trhu.
Kľúčové slová:spotrebiteľské správanie, zdravý životný štýl, biopotraviny, bio olej, marketingový prieskum

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene