Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komunikačné apely slovenského mediálneho trhu a ich vplyv na motiváciu a vnímanie spotrebiteľov pri kúpe produktov
Autor: Ing. Martina Nagyová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komunikačné apely slovenského mediálneho trhu a ich vplyv na motiváciu a vnímanie spotrebiteľov pri kúpe produktov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je vnímanie a motivácia spotrebiteľov ku kúpe produktov. Zvolili sme si produkt kávu, konkrétne dve značky Popradskú kávu a kávu NESCAFÉ. Zamerali sa na propagáciu týchto dvoch káv prostredníctvom reklám. Najprv sme charakterizovali obchod s kávou na Slovensku. Snažili sme sa zistiť či existujú spôsoby pri propagácií domácej značky a zahraničnej značky. Diplomová práca je rozdelená do štyroch hlavných kapitol a rôzneho počtu podkapitol. V práci sme uviedli 9 ilustrácií a 15 tabuliek. Hlavné informácie, ktoré sú aj predmetom našich záverov sme získali prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Práca je obohatená o dve Swot analýzy a rôzne matematicko štatistické operácie . Vyhodnotením dotazníkového prieskumu sme získali rôzne informácie a dospeli k záverom, na základe ktorých sme mohli prijať opatrenia a odporúčania pre spoločnosti k zlepšeniu propagácie na Slovenskom trhu. Ciele diplomovej práce sme úspešne splnili a zistili sme, že spôsoby propagácie uvedených dvoch spoločností môžu byť podobné. Veríme, že diplomová práca má svoj význam pri rôznych marketingových prieskumoch o káve, nielen pre spoločnosti Popradská káva a káva NESCAFÉ.
Kľúčové slová:marketing, reklama, vekové kategórie, káva, propagácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene