Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vnímanie ponuky domácich a zahraničných produktov na slovenskom trhu v segmente mliečnych produktov
Autor: Ing. Renáta Ruttkayová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vnímanie ponuky domácich a zahraničných produktov na slovenskom trhu v segmente mliečnych produktov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je skúmanie spotrebiteľského správania a vnímanie ponuky domácich a zahraničných produktov na slovenskom trhu v segmente mliečnych produktov. Celá práca je rozdelená na dve časti. V teoretickej časti je spracovaná odborná literatúra domácich aj zahraničných autorov, ktorá stručne popisuje marketing a štyri skupiny marketingového mixu. Podstatná časť za zaoberá spotrebiteľom a spotrebiteľským správaním, a vyzdvihuje faktory, ktoré na spotrebiteľské správanie vplývajú. Súčasťou teoretickej časti je aj nákupné rozhodovanie spotrebiteľov, kde je bližšie popísaný rozhodovací proces zákazníka, ktorý je tvorený piatimi na seba nadväzujúcimi štádiami, ktoré veľmi úzko súvisia s tradičným ponímaním rozhodovacieho procesu. Posledná teoretická časť práce je zameraná na dôležitosť imidžu produktu a krajiny pôvodu produktu a ich vnímanie spotrebiteľmi. Druhá, praktická časť práce za zaoberá aktuálnou situáciou na slovenskom trhu v segmente mliečnych produktov, kde je uvedená produkcia, nákup, predaj a spotreba. Práca sa zaoberá aj súčasnými trendami spotrebiteľského správania, ďalej porovnáva aktuálnu ponuku a percentuálny podiel slovenských mliečnych výrobkov v jednotlivých obchodných reťazcoch na Slovensku. Súčasťou praktickej časti práce je aj vnímanie Made in Slovakia na výrobkoch. Záver práce je zameraný na vlastný marketingový prieskum, ktorý sa uskutočnil formou dotazníka a jeho úlohou bolo zistiť spotrebiteľské preferencie na trhu mliečnych produktov zamerané na imidž domácich produktov.
Kľúčové slová:Imidž, Produkt, Značka, Spotrebiteľské správanie, Nákupné rozhodovanie, Krajina pôvodu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene