Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Sociálne aspekty vybraného maloobchodu a udržateľnosť v trendoch maloobchodu
Autor: Ing. Matúš Žemla
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sociálne aspekty vybraného maloobchodu a udržateľnosť v trendoch maloobchodu
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je skúmanie sociálnych aspektov vybraného maloobchodu a trendov udržateľnosti v maloobchode a skúmanie toho, ako sú sociálne marketingové kampane maloobchodných spoločností vnímané v očiach zákazníka. Diplomová práca je všeobecne zameraná na sociálne kampane a sociálny marketing viacerých maloobchodných reťazcov na Slovensku. Konkrétne sme sa v diplomovej práci zamerali na obchodný reťazec Lidl a na kampaň s názvom Voda pre stromy. Prvá časť diplomovej práce je zameraná na zoznámenie sa s problematikou sociálneho marketingu prostredníctvom odbornej literatúry. Informácie, ktoré sme o danej téme získali, sme rozdelili do viacerých kapitol, ktoré sú zamerané na maloobchod, predajné prostriedky využívané v maloobchode, merchandising, udržateľný marketing, sociálny marketing a sociálnu reklamu. Druhá časť diplomovej práce je orientovaná na aktuálny prehľad maloobchodných značiek na Slovensku, na sociálne kampane a marketing vybraných maloobchodných spoločností s konkrétnym zameraním na sociálnu kampaň spoločnosti Lidl. Posledná kapitola druhej časti práce je orientovaná na udržateľnosť v maloobchodných prevádzkach. Súčasťou diplomovej práce je aj marketingový prieskum, ktorý sme realizovali prostredníctvom dotazníka. Dotazník je zameraný na skúmanie vplyvu sociálneho marketingu a sociálnych kampaní realizovaných obchodmi s potravinami na Slovensku. Výsledky dotazníkového prieskumu sú zahrnuté v závere práce.
Kľúčové slová:maloobchod, merchandising, udržateľný marketing, sociálny marketing, sociálna reklama, ekologicky orientovaný marketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene