Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Gastronómia a marketing zážitku vo vybranom meste
Autor: Bc. Denisa Knížatová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Lenka Zelovičová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Gastronómia a marketing zážitku vo vybranom meste
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá vysvetlením základných pojmov, ktoré sa viažu k zážitkovej gastronómii a event marketingu. V súčasnosti sa s gastronómiou stretávame denne, preto je nevyhnutné venovať jej náležitú pozornosť. Event marketingové podujatia majú veľký význam pri spotrebiteľskom rozhodovaní. Ak sa prevádzka dokáže prezentovať aj na gastronomických podujatiach, môže to viesť k prilákaniu nových zákazníkov. Je to dobrý spôsob prepojenia a priblíženia k potenciálnym zákazníkom. Pridaná hodnota, ktorú ponúka zážitok v spojení s gastronómiu je uvedená v teoretickom prehľade a vo vlastnej práci. V tejto časti sme sa venovali vývoju gastronomických prevádzok v meste Nitra počas minulých rokov, aké podujatia sa organizujú v meste Nitra počas celého roka, a zistenie či vybraná prevádzka Bearded Brothers využíva event marketing ako formu propagácie. Na základe výsledkov sme dospeli k záveru, že mesto Nitra, patrí k mestám, ktoré majú obrovský potenciál v organizovaní event marketingových aktivít spojených s gastronómiou. Tento trend využíva aj skúmaná prevádzka Bearded Brothers, ktorá organizuje rôzne aktivity vo svojej prevádzke, ale rovnako aktívne sa zúčastňuje aj na podujatiach, ktoré sú organizované mestom Nitra.
Kľúčové slová:gastronómia, mesto Nitra, event marketing, voľný čas

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene