Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Marketing služieb vo vybranom hotelovom komplexe
Autor: Ing. Lenka Kucharová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketing služieb vo vybranom hotelovom komplexe
Abstrakt:V bakalárskej práci pod názvom Marketing služieb vo vybranom hotelovom komplexe je hlavným cieľom zhodnotiť marketingový mix vo wellness Hoteli Flóra a následné formovanie návrhov na zvýšenie návštevnosti i zefektívnenie marketingu hotela. Bakalárska práca je rozdelená na 5 častí. V teoretickej časti sme spracovali tematiku súvisiacu všeobecne so službami a ich marketingovým mixom s pomocou štúdia domácej a zahraničnej literatúry. V úvode praktickej časti sme zistili aká je situácia v jednotlivých regiónoch na Slovensku vo sfére reštauračných a pohostinských služieb a aký bol vývoj tržieb vo vybraných odvetvia služieb s použitím údajov zo štatistického úradu. Prevažná väčšina praktickej časti je venovaná predstaveniu marketingového mixu hotela a jeho princípu fungovania z hľadiska odbornej praxe. V závere praktickej časti práce sme sa zaoberali swot analýzou vypracovanou na základe súčasnej ekonomickej situácie hotela a kapacitnou i cenovou komparáciou vybraných konkurenčných hotelov v Trenčianskych Tepliciach. Záverečná kapitola práce obsahuje hodnotenie existujúcich marketingových nástrojov na základe zistených skutočností o marketingovom mixe hotela a nami navrhnuté odporúčania s ich bližšou špecifikáciou pre zlepšenie činnosti nástrojov marketingového mixu. V závere sme zosumarizovali a interpretovali dosiahnuté výsledky práce vo vzťahu k analyzovanému hotelu a uviedli naše odporúčania pre budúcu činnosť marketingového oddelenia, od ktorého závisí prežitie hotela v čase súčasnej finančnej krízy. Z realizovanej analýzy Hotela Flóra môžeme skonštatovať, že hotel disponuje veľkým potenciálom v ponuke služieb a v marketingovej činnosti by mal zmeniť zameranie niektorých nástrojov marketingového mixu.
Kľúčové slová:marketingový mix služieb, reklama, swot analýza, práca s verejnosťou, konkurenčné hotely

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene