Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Verný zákazník na konkurenčnom trhu s vernostnými kartami
Autor: Ing. Miriama Drinková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Verný zákazník na konkurenčnom trhu s vernostnými kartami
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá definíciou verného resp. lojálneho zákazníka. Prácu sme si rozdelili na viacero častí, pričom v úvodnej teoretickej časti sme sa venovali spotrebiteľskému správaniu, vysvetlili sme si rozdiel medzi pojmami zákazník verzus spotrebiteľ a v neposlednom rade sme sa venovali pojmom zákaznícka vernosť a lojalita. V praktickej časti sme si spracovali prehľad o ponuke najpoužívanejších vernostných programov na slovenskom trhu, pričom osobitnú kapitolu sme venovali vernostnému programu Tesco ClubCard a Billa Bonus Club a charakteristike lojálneho zákazníka z pohľadu spoločnosti Tesco Stores SR a.s. Následne sme si zhrnuli výhody a nevýhody daných vernostných kariet pre zákazníka. V závere diplomovej práce bol zrealizovaný dotazníkový prieskum zameraný na využívanie vernostnej karty Tesco ClubCard.
Kľúčové slová:Tesco ClubCard, typy vernostných programov, dotazník, lojalita, vernostné programy, verný zákazník

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene