Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Sociálne a udržateľné marketingové prístupy v praxi podniku
Autor: Ing. Filip Ďúran
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sociálne a udržateľné marketingové prístupy v praxi podniku
Abstrakt:Diplomová práca sa primárne venuje sociálnemu marketingu ako dôležitej problematike súčasnosti. Autor sa snaží skúmať sociálne kampane a sociálny marketing vo vybranej spoločnosti. Táto záverečná práca približuje aj problematiku udržateľnej spotreby vo vybranej retailovej spoločnosti. Podstatnú časť tvorí sociálny marketing nemeckej retailnigovej spoločnosti Lidl. Autor v práci navrhuje novú sociálnu kampaň zameranú na pomoc sociálne slabším skupinám obyvateľstva. Úvod tejto záverečnej práce je zameraný na všeobecný prehľad a taktiež na problematiku sociálneho marketingu a pojmy s tým spojené. Venuje sa tiež problematike sociálne zodpovedného podnikania v podniku, čo tvorí dôležitú súčasť sociálneho marketingu. Druhá časť tejto diplomovej práce je zameraná na charakteristiku vybranej spoločnosti Lidl Slovenská republika v. o. s., a tiež na charakteristiku sociálnych kampaní a spoločenskej zodpovednosti tejto spoločnosti. Hlavnou časťou práce je navrhnutie novej sociálnej kampane pre spoločnosť Lidl, ktoré vychádzalo aj z odpovedí oslovených spotrebiteľov. Jeho výsledky sú v práci spracované vo forme grafov a tvoria základ pre návrh novej sociálnej kampane vybranej spoločnosti.
Kľúčové slová:Sociálny marketing , Udržateľný marketing , Sociálna kampaň , Udržateľná spotreba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene