Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komparácia online a offline nakupovania z pohľadu faktoru času
Autor: Ing. Katarína Együdová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Gálová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komparácia online a offline nakupovania z pohľadu faktoru času
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca prezentuje komparáciu nákupného správania spotrebiteľov v zmysle online a offline nákupov potravín z hľadiska faktoru času pod vplyvom nákupných a predajných praktík využívaných skúmaným maloobchodným reťazcom Hypermarket Tesco Nitra a jeho internetovou predajňou Tesco Potraviny domov. Hlavným cieľom diplomovej práce je zistenie a porovnanie času potrebného na vykonanie online a offline nákupov potravín a odhalenie faktorov, ktoré najviac pôsobia na zákazníkov a na dĺžku trvania ich nákupov v jednotlivých formách predajní. Práca je zahájená teoretickým prehľadom, ktorý sa zaoberá základnou terminológiou. Vlastná časť práce zahŕňa nákupné zvyklosti slovenských spotrebiteľov pri nákupoch potravín a poukazuje na komunikačné nástroje a predajné praktiky využívané spoločnosťou TESCO STORES, a.s. v Nitre. Dotazníkovým a terénnym prieskumom demonštrujeme postoj respondentov k faktoru času pri nákupoch potravín a pôsobenie načrtnutých predajných praktík na návštevníkov. Za účelom dosiahnuť ciele práce sa v ďalšej časti venujeme vyhodnoteniu prieskumov a testovaniu stanovených predpokladov pomocou štatistických metód. V závere práce navrhujeme odporúčania pre spoločnosť a taktiež triky pre spotrebiteľov ako spohodlniť a zrýchliť proces trvania nákupov.
Kľúčové slová:spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, marketingová komunikácia, nákupné a predajné praktiky, faktor času, online a offline nakupovanie, TESCO STORES, a.s.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene