Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vnímanie vizuálnych aspektov spotrebiteľmi vo vybranom reštauračnom zariadení
Autor: Ing. Liliana Kuťková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Mária Holotová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vnímanie vizuálnych aspektov spotrebiteľmi vo vybranom reštauračnom zariadení
Abstrakt:Záverečná diplomová práca je zameraná na priblíženie reštauračného marketingu v praxi skúmanej prevádzky a vnímania vizuálnych aspektov spotrebiteľmi, v konkrétne nami vybranom gastronomickom zariadení. Hlavným cieľom práce je skúmanie vnímania zvoleného vizuálneho aspektu: POS materiálu vo vybranom reštauračnom zariadení, ako aj ostatných vizuálnych aspektov spotrebiteľmi. Údaje sme získali pomocou dotazníkového prieskumu, pozorovania a rozhovoru s majiteľkou reštaurácie. V prvej kapitole sú uvedené teoretické východiská k danej problematike a vysvetlené pojmy ako spotrebiteľské správanie, vizuálny merchandising a reštauračný marketing. V druhej kapitole definujeme hlavný cieľ práce a čiastkové ciele. Tretia kapitola charakterizuje metodiku práce, do ktorej patrí objekt diplomovej práce, metodologický postup a časové obdobie, získané primárne a sekundárne zdroje a použité metódy v práci. Vo vlastnej práci aplikujeme teóriu na náš skúmaný reštauračný objekt. Uvedená kapitola začína s ekonomicko-štatistickými ukazovateľmi, charakteristikou Reštaurácie Viecha, jej marketingom a vizuálnym merchandisingom a uzatvára sa vyhodnotením vlastného dotazníkového prieskumu. V závere diplomovej práci sumarizujeme zhrnutie práce ako aj závery a vlastné odporúčania pre prax.
Kľúčové slová:gastronomické zariadenie, POS materiál, reštauračný marketing, spotrebiteľské správanie, vizuálny merchandising

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene