Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Event marketing ako forma rozvoja cestovného ruchu vo vybranom meste
Autor: Ing. Róberta Kvasňovská
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Event marketing ako forma rozvoja cestovného ruchu vo vybranom meste
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je definovať pojem event, teda udalosť z pohľadu marketingu a rozvoja cestovného ruchu a následne aplikovať toto teoretické vymedzenie na konkrétne podujatia v meste Nitra. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná vymedzeniu pojmov ako cestovný ruch, destinačný marketing a event marketing na základe slovenských a zahraničných zdrojov. V druhej kapitole je objasnený hlavný cieľ a prínos diplomovej práce. V tretej časti sa charakterizuje metodika práce a metódy skúmania, ktoré poukazujú na postupy a spôsoby spracovania samotnej práce. Záverečná kapitola sa zaoberá praktickou časťou, ktorá predstavuje aktuálnu situáciu cestovného ruchu na Slovensku, charakteristiku skúmaného mesta Nitry, ako aj zhodnotenie event-ových marketingových aktivít v danom meste. Výsledkom riešenia tejto problematiky je na základe dotazníkového prieskumu navrhnutá marketingová akcia na dané kultúrno-spoločenské podujatie, ktorá by mohla v blízkych rokoch významne pomôcť k väčšej návštevnosti a spokojnosti účastníkov.
Kľúčové slová:event marketing, cestovný ruch, destinačný marketing, Nitra, podujatie, marketing meste

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene