Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Shopper marketing a trendy v spotrebiteľskom správaní
Autor: Ing. Ivona Vajdová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Gálová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Shopper marketing a trendy v spotrebiteľskom správaní
Abstrakt:Cieľom každého nakupovania je zrealizovanie kúpy, ktorá uspokojuje potreby konečného spotrebiteľa. Rozhodovacou cestou vedúcou k nákupu sa zaoberá shopper marketing, ktorý ovplyvňuje svojimi prvkami a nástrojmi spotrebiteľské správanie. Náročnosť konzumenta sa prejavuje v nových trendoch spotrebiteľského správania sa na trhu. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo sledovanie shopper marketingu a jeho prvkov, ktoré majú vplyv na nové rozvíjajúce sa trendy spotrebiteľského správania sa v obchodnom dome IKEA Bratislava. Súčasťou hlavného cieľa bolo zisťovanie záujmov a preferencií zákazníkov v IKEA reštaurácii a v obchode s potravinami. V prvej kapitole sme sa zaoberali marketingovým mixom, nákupným marketingom a jeho nástrojom, spotrebiteľom a spotrebiteľským správaním a nakoniec trendmi v oblasti spotreby potravín. Druhá časť práce charakterizovala vývoj spoločnosti IKEA, aktuálnu ponuku tovarov a služieb, nákupnú cestu zákazníka v reštaurácii, obchodíku a v bistre, SWOT analýzu nákupného marketingu, tržby, zisk, návštevnosť, trendy IKEA spotrebiteľov, nákupný marketing a marketingový mix IKEA. Vlastná práca bola následne doplnená informáciami o aktuálnej konkurencii a výhodách a nevýhodách dvoch najväčších konkurentov na slovenskom trhu. Pridanou hodnotou práce bolo zhodnotenie vlastného dotazníkového prieskumu na základe, ktorého sme si stanovili a overili hypotézy. V poslednej tretej časti práce boli prezentované návrhy a odporúčania vedúce k zlepšeniu trhovej pozície a služieb IKEA na trhu, k zvýšeniu návštevnosti a zefektívneniu pozície IKEA reštaurácie a obchodu s potravinami. Pre konkurenciu sme navrhli odporúčania ako byť efektívnejšími na trhu a zvýšiť návštevnosť zákazníkmi.
Kľúčové slová:shopper marketing, IKEA, spotrebiteľské správanie, potravinové trendy, konkurencia, švédsky obchodík, reštaurácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene