Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv krajiny pôvodu na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Autor: Ing. Kristína Pastoreková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv krajiny pôvodu na spotrebiteľské správanie na trhu potravín
Abstrakt:PASTOREKOVÁ, Kristína: Vplyv krajiny pôvodu na spotrebiteľské správanie na trhu potravín. [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu: Katedra marketingu. Školiteľka: Ing. Johana Paluchová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. Nitra: SPU, PF 2013 Bakalárska práca sa zaoberá určením a vymedzením vplyvu krajiny pôvodu na spotrebiteľské správanie na trhu potravín. V súčasnosti je práve krajina pôvodu produktu jedným z hlavných faktorov pri potravinárskych produktoch, ktorý podstatne ovplyvňuje rozhodnutie spotrebiteľa pri jeho kúpe. V bakalárskej práci sú objasnené pojmy ako je spotrebiteľ, spotrebiteľské právanie, faktory spotrebiteľského správania, krajina pôvodu produktu, imidž krajiny pôvodu a imidž výrobku. Krajina pôvodu produktu ako aspekt pri výbere, má veľký význam pre potenciálnych zákazníkov na európskom trhu. Hlavným cieľom bakalárskej práce je zistiť dotazníkovým prieskumom ako vnímajú účastníci prieskumu vplyv krajiny pôvodu produktu na ich spotrebiteľské správanie na slovenskom trhu potravín. Imidž krajiny je tiež podstatný pri rozhodovacom procese spotrebiteľského správania zákazníka. Dobrý imidž pomáha krajine udržiavať jej ekonomickú stabilitu, ako aj zvyšovať jej celkový rozvoj. Informácie využité v bakalárskej práci som získala z domácej ako aj zahraničnej literatúry, ďalej z odborných časopisov a z internetových stránok. Prvá kapitola bakalárskej práce obsahuje teoretické skutočnosti, ktoré vysvetľujú pojem spotrebiteľ, delenie spotrebiteľov, spotrebiteľské správanie na trhu potravín, typy spotrebiteľov, faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie, postavenie pojmu krajina pôvodu produktu v spotrebiteľskom správaní, krajina pôvodu produktu v rozhodovaní spotrebiteľa, imidž krajiny pôvodu, a imidž výrobku. Druhá kapitola bakalárskej práce tvorí dotazník a vyhodnotenie dotazníka. Je veľmi dôležité, aby sme poznali názor spotrebiteľov. Zaoberala som sa informáciami o spotrebiteľských preferenciách, o kvalite produktov a o imidži krajiny pôvodu. Výsledky práce som uviedla v grafickej podobe formou grafov, alebo v tabuľkách.
Kľúčové slová:spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, krajina pôvodu, imidž krajiny pôvodu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene