Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Generačný marketing: Odlišné vnímanie v segmente potravín
Autor: Ing. Soňa Bírová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Generačný marketing: Odlišné vnímanie v segmente potravín
Abstrakt:Jedlo je základnou ľudskou potrebou bez ohľadu na to, či sa ekonomike štátu a obyvateľstvu darí lepšie alebo horšie. Táto práca sa zaoberá predovšetkým porovnávaním troch generácií spotrebiteľov pri kúpe potravín, ich nákupným správaním a rozdielnym vnímaním. Odlišnosti v kúpnom správaní sme zaznamenávali v Nitrianskom regióne medzi mladšou, strednou a staršou generáciou prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Zaujímali nás tie faktory, ktoré podstatne ovplyvňujú správanie spotrebiteľov pri nakupovaní potravín. Komparáciou rôznych potravinových produktov, ktoré si kupujú spotrebitelia, sme zistili dopad na ich nákupné správanie. Nákupný košík a celkové nákupné množstvo potravín, ktoré sme zatriedili podľa toho, ako si ich spotrebitelia v troch vekových kategóriách zaobstarávajú, zaujali podstatné stanovisko pri spracovaní výsledkov. Pomocou štatistických metód sme prehľadne usporiadali a porovnali výsledky vzhľadom na rozdielnosti všetkých troch generácií, a tak sme dospeli k zaujímavým výsledkom.
Kľúčové slová:generačný marketing, spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, potraviny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene