Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Športový marketing vybraného futbalového klubu
Autor: Bc. Lukáš Pánis
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Športový marketing vybraného futbalového klubu
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie športového marketingu vybraného futbalového klubu a vytvorenie podujatia na propagáciu FC Nitra a.s. Bakalárska práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sme sa sústredili na súčasný stav športového marketingu doma a v zahraničí. Pozornosť sme venovali marketingovému mixu, sponzoringu a vzťahom spoločne so špecifikáciami športového marketingu. V praktickej časti sme sa venovali využitiu marketingu vo vybranom futbalovom klube. Vytvorili sme SWOT analýzu z pohľadu marketingu a športového sponzoringu. Významom práce je detailné vypracovanie marketingových nástrojov aplikovaných v klube s cieľom dosiahnutia vyššej návštevnosti prostredníctvom navrhnutého event-u.
Kľúčové slová:marketing, futbal, sponzoring, podujatie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene