Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Pozicioning predaja funkčných potravín a vplyv na nákupné rozhodovanie zákazníka
Autor: Ing. Simona Bullová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Mgr. Martina Luptáková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Pozicioning predaja funkčných potravín a vplyv na nákupné rozhodovanie zákazníka
Abstrakt:Pojem funkčné potraviny sú známejšie skôr vo vyspelejších krajinách ako u nás. Dokonca aj na iných kontinentoch. Slovenskí spotrebitelia sa nemôžu porovnávať s americkými alebo japonskými spotrebiteľmi, ktorí funkčné potraviny dokonale poznajú. Málokto z nás vie, čo sa ukrýva pod pojmom funkčné potraviny. Diplomová práca je zameraná na positioning predaja funkčných potravín a nákupné rozhodovanie spotrebiteľa, čo je jej hlavným cieľom. Analýza výhod a nevýhod konkurenčného prostredia z pohľadu predaja funkčných potravín je taktiež dôležitou podkapitolou v práci. Diplomová práca zahŕňa rôzne kapitoly, pričom prvá kapitola je zameraná na teoretickú časť, kde charakterizujeme pojmy ako sú nákup a predaj, dôležitá je charakteristika pojmov ako sú positioning, targeting a segmentácia, ďalej charakteristika nákupného rozhodovania spotrebiteľa, rozoberieme si aj stručný prehľad nových trendov na trhu potravín a nakoniec v prvej kapitole si charakterizujeme, čo sú to funkčné potraviny. V druhej kapitole si ozrejmíme hlavný cieľ, od ktorého budú vychádzať rôzne vedľajšie ciele. Treťou kapitolou je samotná metodika, kde sú vymedzené objekty našej diplomovej práce a konkrétne metódy ktoré použijeme pri výskume. Poslednou a zároveň najdôležitejšou kapitolou je vlastná práca, v ktorej uskutočníme samotný výskum. Výskum zameraný na sledovanie predaja proteínových tyčiniek po zmene pozície vo vybranej predajni, taktiež sledovanie konkurenčných predajní, charakterizovanie ich ponúkaných funkčných tyčiniek, ako aj ich positioning. Výskum sme vykonali hlavne pomocou dotazníkového prieskumu, ktorý je na konci vlastnej práce vyhodnotený. V závere celej práce nájdete zhrnutie, ako aj naše návrhy a odporúčania pre budúcnosť do praxe vybranej predajne.
Kľúčové slová:positioning, targeting, segmentácia, spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie, funkčné potraviny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene