Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv emocionálnych apelov vybraného produktu na spotrebiteľský zážitok z nakupovania
Autor: Ing. Jozef Masárik
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Mária Holotová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv emocionálnych apelov vybraného produktu na spotrebiteľský zážitok z nakupovania
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá vplyvom emocionálnych apelov na dvoch zvolených produktoch na slovenskom a fínskom trhu a na ich vplyv na spotrebiteľský zážitok z nakupovania. Pozornosť bude sústredená predovšetkým na vizuálnu a chuťovú stránku týchto produktov, aby sme mohli následne zistiť, či tradičné obaly a chuť s dlhoročnou tradíciou vplývajú na zákazníkov a aký majú vplyv na ich spotrebiteľský zážitok. Práca je rozdelená na tri časti. Predmetom prvej časti je teoretický prehľad pojmov ako senzorický marketing a jeho elementy, emócia a emocionálne apely, a nakoniec nákup a spotrebiteľský zážitok pri nakupovaní. Nasledujúca časť diplomovej práce nadväzuje na teoretické poznatky získané z predchádzajúcej časti a je aplikáciou týchto poznatkov na zvolené produkty. V tejto časti bude predstavený slovenský a fínsky trh a taktiež charakteristika typického spotrebiteľa pre obe krajiny. Následne charakterizujeme skúmané produkty z hľadiska senzorického marketingu a vplyvu emocionálnych apelov. Tretiu a zároveň poslednú časť diplomovej práce tvorí marketingový prieskum, ktorý sme rozdelili na niekoľko čiastkových prieskumov, prostredníctvom ktorých získame všeobecný prehľad o respondentoch a o ich návykoch pri nakupovaní sladkostí, a taktiež prehľad o vplyve emocionálnych apelov, ktoré na nich pôsobia. Záver práce poskytuje návrhy a odporúčania, ktoré sme vytvorili pre výrobcov a ktoré by im mohli pomôcť odstrániť nedostatky, ktoré spotrebiteľom prekážajú na ich produktoch.
Kľúčové slová:emócia, emocionálne apely, spotrebiteľský zážitok, Salmiakki, Snehulky, senzorický marketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene