Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rebranding, remodeling a komparatívna štúdia vo vybranom subjekte
Autor: Ing. Alica Mladá
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Martina Fialová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rebranding, remodeling a komparatívna štúdia vo vybranom subjekte
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na rebranding a remodeling predajní TETA drogérie. Hlavným cieľom je implementácia a komparácia pôvodného a nového formátu predajne pred a po rebrandingu a remodelingu, skúmanie záujmu o nákup potravinových produktov v drogériách a návrh vylepšenia potravinového oddelenia. Prvá kapitola je venovaná teoretickým poznatkom danej problematiky. Vlastná práca je venovaná aktuálnej situácií v nakupovaní drogérie a kozmetiky, charakteristike vybraného podniku v dvoch rozdielnych formátoch a zhodnoteniu výhod a nevýhod konkurencie. Ďalej sa zaoberá rebrandingom a remodelingom TETA drogérie, z ktorého vyplýva aj doplnenie potravinového sortimentu, vyhodnotením dotazníka a vlastnými návrhmi. V záverečnej časti práce zhodnotíme zistené výsledky a zhrnieme závery a odporúčania pre podnik.
Kľúčové slová:nakupovanie, nákupná atmosféra, maloobchod, merchandising, rebranding, remodeling, plánogram

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene