Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Nákupná motivácia a vnímanie imidžu krajiny pôvodu domácich a zahraničných potravinových produktov spotrebiteľom
Autor: Ing. Petra Novotná
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nákupná motivácia a vnímanie imidžu krajiny pôvodu domácich a zahraničných potravinových produktov spotrebiteľom
Abstrakt:Hlavnou úlohou diplomovej práce „Nákupná motivácia a vnímanie imidžu krajiny pôvodu domácich a zahraničných potravinových produktov spotrebiteľom“ je analyzovať a zhodnotiť ponuku domácich produktov na slovenskom trhu. Prvá časť práce sa venuje pojmom motivácia, vnímanie, definuje spotrebiteľské správanie a jeho model. Ďalej sa zameriava na imidž, jeho vlastnosti a funkcie, imidž značky a produktu. Koniec prvej kapitoly sa venuje tematike krajina pôvodu produktu. V metodike práce je zadefinovaný metodologický postup použitý v diplomovej práci. Opísaný je zber primárnych a sekundárnych zdrojov, ktoré sa využívajú v práci. Sú určené štatistické metódy, ktoré boli aplikované na otázky dotazníkového prieskumu – Friedmanov test, test zhody dvoch podielov a Kolmogorov Smirnovov test. V metodike sa nachádza časové obdobie skúmania, na základe ktorého je možné zistiť, kedy prebiehali jednotlivé etapy výskumu. V kapitole „Vlastná práca“ je spracovaná ponuka slovenských produktov na našom trhu a opísané aktivity, ktoré vykonávajú obchodné reťazce na podporu domácich produktov. Práca sa tiež venuje obchodnej sieti FRESH a poskytuje základné informácie o jej fungovaní. Ďalej sú spracované a vyhodnotené otázky z dotazníkového prieskumu a dosiahnuté výsledky z propagácie slovenských výrobkov v predajni FRESH Pata. V závere sú zhrnuté zistené informácie o stave ponuky domácich produktov na našom trhu a odporúčania ako podporiť predaj slovenských produktov.
Kľúčové slová:imidž, krajina pôvodu produktu, spotrebiteľské správanie, motivácia, vnímanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene