Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Senzorický marketing: Chuť a vôňa vybraného produktu na dvoch rôznych trhoch
Autor: Ing. Lenka Magyarová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Jakub Berčík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sensory marketing: Taste and smell of chosen product at two different markets
Abstrakt:The diploma thesis deals with the issue, that is beneficial not only for companies but also for the entire society. This thesis titled “Sensory marketing: Taste and smell of chosen product at two different markets“ is oriented on a problem of dual quality of products from two different countries. The main objective of this thesis it to find out whether there exists a difference in a taste and smell of coffee bought at two different markets: Slovakia and Austria. In the first part we define the theoretical information which we obtain from domestic and foreign publications. The most important aim of this part is to define basic terms such as product policy, sensory marketing and consumer behavior. In the second part of diploma thesis we define our primary and partial goals. The third chapter is dedicated to methodology with the aim to achieve our goals. In the practical part of the diploma thesis we describe economic-statistical overview of Slovak and Austrian markets. Later on, we compare these two markets with developed and developing countries. Furthermore, this part deals with product policy of selected segment – coffee, which is followed by a questionnaire survey. The most important part of our own work is a sensory testing, which was made with students from Slovak University of Agriculture, where two different brands from two different countries were compared. This chapter includes description and evaluation of questionnaire. The evaluation is done through tables, graphs and statistical evaluation of our hypotheses. In conclusion, we describe what are consumer preferences in coffee segment and we present our results from sensory testing.
Kľúčové slová:sensory marketing , sensory testing, coffee, consumer behavior, product policy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene