Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Marketing značky: Zvýšenie povedomia spotrebiteľa o vybranej značke spoločnosti
Autor: Ing. Bianka Búšová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Dana Janíčková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketing značky: Zvýšenie povedomia spotrebiteľa o vybranej značke spoločnosti
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá marketingom značky a ako zvýšiť povedomie spotrebiteľov o vybranej značke. Našim objektom skúmania je značka TAMI od spoločnosti AGRO TAMI, a.s. Hlavným cieľom práce je skúmanie marketingu značky a na základe vlastného prieskumu zrealizovať konkrétne návrhy na zvýšenie povedomia o značke a budovania identity značky prostredníctvom vybraného marketingového nástroja. Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Prvá časť práce obsahuje teoretické poznatky a pojmy ako marketing, marketingový mix, značka a jej delenie a spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie. Taktiež sa v tejto časti uvádzajú aktuálne trendy v marketingu aj v potravinárstve. Praktická časť obsahuje ekonomicko-štatistické dáta o spotrebe, výrobe a predaji mlieka a mliečnych produktov na Slovensku, informácie o spoločnosti, prehľad o marketingových nástrojoch, ktoré spoločnosť využíva, vypracovanú SWOT analýzu a prieskum zastúpenia značky v slovenských aj zahraničných obchodných reťazcoch. Prínosom práce je na základe zrealizovaného dotazníkového prieskumu a chuťovo vizuálneho experimentu zhodnotiť preferencie spotrebiteľov a zo získaných dát a výsledkov zostaviť reálne návrhy a odporúčania na zvýšenie povedomia o značke TAMI.
Kľúčové slová:marketingové nástroje, povedomie, značka, jogurty, mliečne produkty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene