Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Shopper marketing a sezónnosť produktov v nákupnej prevádzke
Autor: Ing. Dominika Jakubíková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Jakub Berčík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Shopper marketing a sezónnosť produktov v nákupnej prevádzke
Abstrakt:Shopper marketing je mladá vedná disciplína, prostredníctvom ktorej dokážu maloobchodníci ovplyvniť nákupné správanie zákazníkov žiaducim smerom. Hlavným cieľom diplomovej práce je sledovanie vplyvu shopper marketingu v HM Tesco Topoľčany, a.s. a sezónnosti produktov na nákupné rozhodovanie zákazníkov, vrátane skúmania preferencií spotrebiteľov, ktoré sme dosiahli vlastným dotazníkovým a terénnym prieskumom. Prvá kapitola diplomovej práce je zameraná na objasnenie poznatkov a pojmov sledovanej problematiky. V druhej kapitole vymedzujeme jednotlivé ciele potrebné pre naplnenie hlavného cieľa. Ďalšia kapitola obsahuje objekty skúmania, metodologický postup, časové obdobie a použité metódy skúmania práce. V praktickej časti sa sústredíme na dôsledné plnenie čiastkových cieľov, ktoré sú zároveň aj názvami jednotlivých kapitol vlastnej práce. Vlastná práca sa skladá z predstavenia sledovanej spoločnosti Tesco Stores, a.s., z vplyvu shopper marketingu na nákupné rozhodovanie zákazníkov, z nákupnej cesty zákazníka v HM Tesco Topoľčany, a.s., z analýzy sezónnych produktov a oddelení v sledovanom hypermarkete a z analýzy konkurenčného prostredia v maloobchode s potravinami. Súčasťou tejto časti práce je aj realizovanie a vyhodnotenie jednotlivých dotazníkových prieskumov, ktoré sú zároveň doplnené o vyhodotenie a overovanie štatistických hypotéz. Zo všetkých prieskumov budú vyplývať závery a odporúčania.
Kľúčové slová:shopper marketing, sezónnosť produktov, Tesco Stores, a.s., spotrebiteľské správanie, konkurencia v maloobchode, nákupná cesta zákazníka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene