Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv nasadenia marketingového nástroja na hostí v priestoroch skúmaného hotela
Autor: Ing. Silvia Podmanická
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv nasadenia marketingového nástroja na hostí v priestoroch skúmaného hotela
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá vplyvom nasadenia marketingového nástroja na hostí v priestoroch skúmaného hotela. Objektom skúmania je hotelový komplex AZUL Hotel & Restaurant. Hlavným cieľom predkladanej diplomovej práce je skúmanie vplyvu nasadenia marketingového nástroja – 3 vybraných hudobných žánrov, na hostí v priestoroch skúmaného hotela nachádzajúceho sa v meste Partizánske. Diplomová práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť sa zameriava na definovanie pojmov marketing, marketingové nástroje, marketing v cestovnom ruchu a súčasné trendy v marketingu a v cestovnom ruchu, hotel, hotelový manažment a typy hotelov, spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie a faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie, hudba, delenie hudobných žánrov a jej význam v marketingu a v obchode. Praktická časť približuje ekonomicko-štatistický prehľad cestovného ruchu v skúmanej lokalite, konkurenčný prehľad v hotelierstve a ponuke služieb v skúmanej lokalite, charakteristiku vybraného hotelového zariadenia AZUL Hotel & Restaurant a jeho aktuálny marketingový mix, hudbu ako marketingový nástroj v skúmanom hoteli a príklady nasadenia hudby v hotelovom biznise a jej význam pre hostí. Prínosom diplomovej práce je na základe dostupných informácií, dotazníkového prieskumu, realizovaného prieskumu nasadenia hudobných žánrov a skúmania vplyvu hudby na hostí v priestoroch skúmaného hotela zvýšiť jeho atraktívnosť v nadväznosti na návštevnosť a dĺžku trávenia času v hoteli a spríjemniť tak trávenie času hosťom. Záver práce uvádza návrhy a odporúčania pre hotelové zariadenie.
Kľúčové slová:hotel, hudba, marketingový nástroj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene