Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané demografické charakteristiky zákazníkov vybraného produktového segmentu v komparácií dvoch trhov
Autor: Ing. Dominika Lenická
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Zdenka Kádeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Selected consumer ‘demographic characteristics of product segment in the comparison of two markets
Abstrakt:Dairy products represent one of the most important sources of good nutrition for each person. They contribute mainly to the health nutrition and for many people represent an essential part of their daily diet. The main aim of this diploma thesis is to compare chosen demographic characteristics of consumers in yogurt market in Poland and Slovakia. This thesis focuses mainly on consumer behavior while purchasing in the milk segment market, concretelly on the market with yogurts. Based on this we would like to suggest product marketing for Slovak and Polish producers. This work includes theoretical background and own work. Based on a theoretical knowledge we process statistical overview of customer demography on Slovak and Polish markets. We compare current situation on both markets where we overview the leading companies on both markets and compare their competitive advantages and disadvantages. Then, we focus on marketing communication of chosen companies. The outcome of our issue is a questionnaire where we compare the current situation on the markets with yogurts, cosnumer behavior and their preferencies from the viewpoint of Polish and Slovak consumers, as well. Also, we prepare a marketing investment assumption of marketing communication. At the end, based on the comparison of both markets we prepare recommendations and suggestions of marketing communication as well as the consumption of yogurts for producers on both markets with yogurts.
Kľúčové slová:demographic segmentation, yogurts, consumer behavior, marketing communication

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene