Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hromadné nakupovanie: Nová forma cenového nákupu
Autor: Ing. Natália Kovalinková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hromadné nakupovanie: Nová forma cenového nákupu
Abstrakt:Hlavným cieľom práce bolo objasniť a priblížiť problematiku novej formy hromadného nakupovania a cenového nákupu. V prvej časti práce sa venujeme marketingového mixu rozšírenému aj o ďalšie 3P, ktoré sú obsiahnuté pri marketingovom mixe služieb. Zamerali sme sa na cene ako nástroju marketingového mixu, ktorá je najdôležitejším faktorom pri kolektívnom nakupovaní. Neskôr približujeme výhody a nevýhody, ktoré vznikajú pri nákupe cez internet. V časti o hromadnom nakupovaní prostredníctvom zľavových portálov sa bližšie pozrieme na históriu a predstavíme si historicky prvý zľavový portál vo svete. Kapitola o internete ako o novom marketingovom nástroji nám približuje problematiku propagovania zľavových portálov na internete. Zameriame sa na zviditeľnenie prostredníctvom reklamy na sociálnych sieťach, email marketingu a plošnej reklamy na webe. Vo vlastnej práci sa venujeme dvom najúspešnejším zľavovým portálom na Slovensku, ktorými sú ZlavaDna.sk a Zlavomat.sk. Objasňujeme ich trhovú pozíciu ako aj profil a návštevnosť zákazníkov špecializovaných portálov. Vytvárame SWOT analýzu, ktorá je aplikovaná na spotrebiteľov nakupujúcich novodobou formou, súčasne na podnikateľov, ktorí vyžívajú modernú formu predaja cez zľavové portály ako marketingový nástroj na svoje zviditeľnenie či upevnenie pozície na trhu. Veľmi nápomocným pri analýze je dotazníkový prieskum, ktorý nám poskytuje informácie o slovenskom zákazníkovi využívajúcom službu kolektívneho nakupovania cez zľavové portály. Práca je prínosom v oblasti prieskumu trhu zľavových portálov ako novej formy hromadného nakupovania, ktorá sa v poslednom čase stáva veľmi obľúbenou medzi zákazníkmi, kde hlavným a rozhodujúcim faktorom je najmä výhodná cena nákupu. Rovnako môžeme konštatovať, že podnikatelia predávajúci služby a tovary modernou formou sú spokojní, nakoľko tak dokážu osloviť veľké množstvo nových zákazníkov.
Kľúčové slová:internet ako marketingový nástroj, zľavové portály, on-line nakupovanie, hromadné nakupovanie, zľavové portály

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene