Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vnímanie imidžu krajiny pôvodu produktu a tendencia označovania "made in" na obaloch produktov
Autor: Ing. Katarína Cibulová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vnímanie imidžu krajiny pôvodu produktu a tendencia označovania "made in" na obaloch produktov
Abstrakt:Imidž je novým fenoménom vnímania potravinárskych produktov na trhu domácom i zahraničnom. Jeho dôležitosť v očiach spotrebiteľov stále rastie. Bakalárska práca je rozdelená do dvoch častí. Prvú časť predstavuje stručný prehľad domácej a zahraničnej literatúry a vysvetlenie pojmov ako spotrebiteľ, prvky vnímania, vnímanie ceny, kvality a rizika produktov, imidž produktu, výrobcu a krajiny pôvodu produktu a Vyrobené v. Druhá časť je vlastná práca, tvorená cieľmi práce, metodikou a dosiahnutými výsledkami. Za cieľ bakalárskej práce sme si stanovili analýzu vnímania imidžu Slovenska a označovania Made in (Vyrobené v) na obaloch potravinárskych produktov vybranými respondentmi a ich predpokladov o jeho vnímaní v zahraničí. V ďalšej časti vlastnej práce sme popisovali imidž Slovenska a nové označenia pôvodu (Made in Slovakia a Made in EU) na obaloch produktov. Vlastný výskum sme uskutočnili prostredníctvom dotazníka. Opytovania sa zúčastnilo dohromady 100 respondentov prevažne zo západoslovenského kraja. Otázky boli zamerané na vnímanie krajiny pôvodu, slovenských produktov, imidžu Slovenska doma a v zahraničí a nových označení pôvodu. Väčšina opýtaných uprednostňuje slovenské výrobky a to hlavne z dôvodov vyššej kvality a menšej dôvery zahraničným výrobkom. Ako hlavný dôvod nákupu zahraničných produktov uviedli nižšiu cenu a dobrú reklamu. Opýtaní si myslia, že Slovensko nie je v zahraničí dostatočne propagované. Ako hlavné dôvody uviedli nedostatočnú propagáciu Slovenska ako krajiny v zahraničných médiách a prostredníctvom kultúrnych produktov (film, divadlo, umenie, a i.). Pozitívnym zistením je, že respondenti vnímajú označenie Made in Slovakia pozitívne. Na druhej strane označenie Made in EU vnímajú skôr negatívne a myslia si, že spotrebitelia by mali poznať pôvod výrobku. Budovanie dobrého a stabilného imidžu Slovenska a jeho produktov je výzvou a zároveň nevyhnutnosťou.
Kľúčové slová:imidž krajiny pôvodu produktu, Vyrobené v, imidž produktu, imidž, spotrebiteľ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene