Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Privátne značky a ich význam v neuromarketingovej štúdií
Autor: Ing. Nikola Humajová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Privátne značky a ich význam v neuromarketingovej štúdií
Abstrakt:Z dôvodu zabezpečenia diferenciáce a podpory predaja na trhu dochádza čoraz k väčšiemu etablovaniu privátnych značiek zo strany obchodníkov. Privátne značky predstavujú značky, pod ktorými maloobchodné spoločnosti predávajú svoje výrobky. Odpoveď na to, čo skutočne vedie zákazníkov k nákupu privátnych značiek a v konečnom dôsledku ovplyvňuje ich rozhodnutie môže poskytnúť novodobá disciplína uplatňujúca poznatky z neurovedy - a to neuromarketing. Bakalárska práca sa zaoberá privátnymi značkami potravinárskeho sortimentu vybraných maloobchodných reťazcov Tesco Stores SR, a.s. a Coop Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Hlavným cieľom bolo posúdiť postavenie týchto privátnych značiek na trhu a ich vnímanie spotrebiteľmi. Okrem toho sme sa zamerali na využitie neurovedy a neuromarketingu v spojení s privátnymi značkami. V teoretickej časti boli vysvetlené základné pojmy a poznatky týkajúce sa danej problematiky privátnych značiek a neuromarketingu. Vlastná práca obsahovala charakteristiku Tesca Stores SR a Coop Jednoty Slovensko, ich privátnych značiek a predstavenie positioningu konkurencie. Súčasťou tejto časti bol realizovaný prieskum zameraný na privátne značky Tesco a Coop Jednota a tiež zahŕňala aj neuromarketingové štúdium privátnych značiek. V závere bakalárskej práce boli sformulované odporúčania vyplývajúce z uskutočneného prieskumu.
Kľúčové slová:privátne značky, maloobchodné reťazce, spotrebiteľ, neuroveda, neuromarketing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene