Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Uplatňovanie nástrojov komunikačného mixu v rámci propagácie spoločností liehovarníckeho priemyslu
Autor: Ing. Andrea Kubelaková, PhD.
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Uplatňovanie nástrojov komunikačného mixu v rámci propagácie spoločností liehovarníckeho priemyslu
Abstrakt:Ústrednou témou bakalárskej práce je zameranie sa jeden z nástrojov marketingového mixu, a to komunikačný mix a jeho uplatňovanie v rámci propagácie spoločností liehovarníckeho priemyslu. Práca sa člení na tri časti. Predmetom prvej časti bakalárskej práce je kompilácia poznatkov získaných zo sekundárnych zdrojov slovenskej i zahraničnej literatúry. Súčasťou úvodnej časti bakalárskej práce je rozbor mnohých definícií marketingu, marketingového mixu, komunikačného mixu a jeho jednotlivých nástrojov. Užšou orientáciou prvej časti bakalárskej práce je záujem o komunikačný mix a jeho jednotlivé nástroje, ku ktorým zaraďujeme reklamu, podporu predaja, vzťahy s verejnosťou, osobný predaj a priamy marketing. Ďalšia časť bakalárskej práce nadväzuje na teoretickú časť. Je aplikáciou na konkrétnu spoločnosť prostredníctvom získaných primárnych i sekundárnych poznatkov, ktoré slúžia na popísanie komunikačného mixu a jeho jednotlivých nástrojoch v spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou a predajom liehovín. Práca sa špecializuje na spoločnosť Old Herold, s.r.o.. V tejto časti popisujeme portfólio spoločnosti, jej konkurenciu na Slovenskom trhu, Swot analýzu a využívanie jednotlivých nástrojov komunikačného mixu. Aplikujeme tu hlavne primárne informácie získané prostredníctvom vedeného rozhovoru. Posledná, návrhová časť poskytuje odporúčania i návrhy, ktoré by mohli viesť k lepšie propagácií spoločnosti a jej výrobkov.
Kľúčové slová:marketing, marketingový mix, komunikačný mix, nástroje komunikačného mixu, reklama, podpora predaja, vzťahy s verejnosťou, osobný predaj, priamy marketing, Old Herold,s.r.o.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene