Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
 
Odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM) - prerušené

Absolvent          

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Riešiteľka
15.11.202014.11.2023
2
 Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej/ zážitkovej gastronómii a ich vplyv na správanie sa hostí
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant
01.01.2020
31.12.2021
3
J. PaluchováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.11.2019
14.11.2022
4
J. PaluchováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Lokálna koordinátorka
15.11.202014.11.2023
5 Globálna univerzita III.: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania
Slovak Aid
riešiteľ20.11.201430.05.2016
6KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Spoluriešiteľ01.04.201631.12.2018
7
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
10.04.201231.12.2014
8J. GálováCOST (European Cooperation in Science and Technology)
Expert
01.06.2018
31.05.2022
9
 Implementácia nových technológií v obsahovej inovácii predmetu E-obchodovanie v oblasti užívateľskej skúsenosti (UX) a rozhrania (UI)
J. BerčíkKEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Spoluriešiteľ
01.01.2021
31.12.2023
10 Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológiiErasmus+ KA2 Strategické partnerstváExpert01.12.2018
31.05.2021
11J. PaluchováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávanígarant15.11.201914.11.2022
12
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstváExpert
01.09.2014
31.08.2017
13
Všeobecné výzvy
Riešiteľ01.07.201731.12.2020
14
 Neurogastronómia: aplikácia inovatívnych marketingových prístupov v modernej zážitkovej gastronómii a ich vplyv na spotrebiteľské správanie.
J. Berčík
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
zástupca hlavného riešiteľa
01.02.2021
31.12.2023
15
J. Paluchová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Koordinátorka
15.10.201714.10.2020
16J. Paluchová
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Koordinátorka
15.10.2015
14.10.2018
17
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Expert
15.10.2016
14.10.2019
18J. PaluchováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
15.01.202014.01.2023
19 Vytvorenie agroobchodných centier v JordánskuJ. PaluchováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Koordinátor
01.01.2019
31.12.2021
20
J. PaluchováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
Koordinátorka
15.10.2017
14.10.2020
21
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)Expert01.01.2014
31.12.2016
22 Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službáchJ. BerčíkVšeobecné výzvy
Riešiteľ
01.08.2018
30.06.2022
23 Zlepšenie agropotravinovej logistiky a dodávateľského reťazca v regióne MENAJ. PaluchováErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaníKoordinátor15.01.201914.01.2022

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podanýriešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý