Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Aroma marketing as a new option of in-store communication
Horská, Elena -- Berčík, Jakub -- Holotová, Mária -- Paluchová, Johana
Aroma marketing as a new option of in-store communication.  In People, planrt and profit: Sustainable business and society. Gödöllő : Szent István University. (2019), s. 1--8. ISBN 978-963-269-881-6. URL: https://dx.doi.org/10.17626/dBEM.ICoM.P01.2019.p001.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
2.Aromatization of manufacturing areas can positively affect work performance and stress of employees
Berčík, Jakub -- Paluchová, Johana -- Hambálková, Mária
Aromatization of manufacturing areas can positively affect work performance and stress of employees. In Acta oeconomica Cassoviensia. 12, 1 (2019), s. 5--13. ISBN 80-225-1844-1.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
3.Importance of aroma marketing in tourism: comparative study in selected tourism areas
Paluchová, Johana -- Berčík, Jakub -- Horská, Elena
Importance of aroma marketing in tourism: comparative study in selected tourism areas.  In 1st UNICART Interdisciplinary International Conference on «Tourism, Management and Development of Territory». Bari : Università degli Studi di Bari Aldo Moro 2019. (2019), s. 443--450. ISBN 978-88-6629-050-6.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
4.Neuromarketing for evaluating new technologies in marketing management
Berčík, Jakub -- Paluchová, Johana -- Gálová, Jana
Neuromarketing for evaluating new technologies in marketing management. In Production Management and Business Development. Leiden: Taylor & Francis Group, 2019, s. 17--20. ISBN 978-1-138-60415-5 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
5.The application of consumer neuroscience in evaluating the impact of aroma marketing on consumer preferences in the food market
Berčík, Jakub -- Gálová, Jana -- Paluchová, Johana -- Vietoris, Vladimír
The application of consumer neuroscience in evaluating the impact of aroma marketing on consumer preferences in the food market.  In International Food Marketing Research Symposium. Philadelphia Institute of food products marketing (Philadelphia, USA) 2019 : (2019), s. 130--134.
BEEOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Podrobnosti
6.The economic efficiency of using aroma marketing as a new possibility of in-store communication
Horská, Elena -- Berčík, Jakub -- Holotová, Mária -- Paluchová, Johana
The economic efficiency of using aroma marketing as a new possibility of in-store communication. In ICoM 2019 - People, planet and profit: sustainable busines and society. Gödöllő: Szent István University, 2019, s. 5. ISBN 978-963-269-836-6 (brož.).
AFEAbstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
7.The impact of aroma compounds and air quality on customer emotions in a retail food store
Berčík, Jakub -- Gálová, Jana -- Paluchová, Johana -- Horská, Elena -- Vietoris, Vladimír
The impact of aroma compounds and air quality on customer emotions in a retail food store.  In International Food Marketing Research Symposium. Philadelphia Institute of food products marketing (Philadelphia, USA) 2019 : (2019), s. 96.
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
8.Use of Electroencephalography and Face Biometrics for Evaluation of Christmas Aromatic Compounds
Paluchová, Johana -- Berčík, Jakub -- Benda Prokeinová, Renáta
Use of Electroencephalography and Face Biometrics for Evaluation of Christmas Aromatic Compounds. In People : international journal of social sciences. 5, 1 (2019), s. 609--622. ISBN 2454-5899 online.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
9.Vizuálne prevedenie parených syrov a ich vlpyv na preferencie spotrebiteľa = Visual design of the steamed cheeses and their impact on consumer preferences
Berčík, Jakub -- Paluchová, Johana -- Gálová, Jana -- Neomániová, Katarína
Vizuálne prevedenie parených syrov a ich vlpyv na preferencie spotrebiteľa = Visual design of the steamed cheeses and their impact on consumer preferences. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 17--21. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFBPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
10.Vplyv kvality vzduchu v maloobchodnej prevádzke na emócie zákazníkov: The impact of air quality on consumer emotions in a retail store
Berčík, Jakub -- Paluchová, Johana -- Gálová, Jana -- Neomániová, Katarína
Vplyv kvality vzduchu v maloobchodnej prevádzke na emócie zákazníkov: The impact of air quality on consumer emotions in a retail store. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 81--85. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFBPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
11.Využívanie scent marketingu vo vybraných segmentoch služieb = Application of scent marketing in selected service segments
Neomániová, Katarína -- Paluchová, Johana -- Berčík, Jakub
Využívanie scent marketingu vo vybraných segmentoch služieb = Application of scent marketing in selected service segments. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 86--91. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFBPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
12.Význam aromatizovania reštauračných priestorov a využitie aromachológie v praxi = Importance of aromatization in restaurant spaces and using of aromachology in a practice
Paluchová, Johana -- Berčík, Jakub -- Neomániová, Katarína
Význam aromatizovania reštauračných priestorov a využitie aromachológie v praxi = Importance of aromatization in restaurant spaces and using of aromachology in a practice. In KÁDEKOVÁ, Z. -- KOŠIČIAROVÁ, I. Marketing a obchod. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 92--98. ISBN 978-80-552-2103-8 (brož.).
AFBPublikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.