Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Identifikačné číslo: 1259
Univerzitný e-mail: lenka.lackoova [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent     Výučba
     
Záverečná práca     
Projekty
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Adameová
Analýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajine
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Adameová
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia v katastrálnm území Uhrovec
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Petra Barlíková
Environmentálne značky a vyhlásenia ako dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky v SR
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Barlíková
Posudzovanie životného cyklu výrobkov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Galina Bódišová
VYHODNOTENIE IMPLEMENTÁCIE A NÁVRH ZLEPŠENIA SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA ISO EN 14001:2004 V organizácii kvant spol. s.r.o
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Bochnovičová
Analýza vybraných environmentálnych indikátorov v podniku OTC Hlohovec
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Bulák
STANOVENIE PARAMETROV POVRCHU MIKRORELIÉFU BLÍZKOU DIGITÁLNOU FOTOGRAMETRIOU
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Alan Hrabovský
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom území
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Hudecová
Riešenie environmentálnych záťaží v oblasti odpadového hospodárstva v okrese Banská Bystrica
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Jakubíková
Analýza abiotických zložiek ŽP v katastrálnom území Klátová Nová Ves
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Jakubíková
Výpočet intenzity vodnej erózie v katastrálnych územiach Klátova Nová Ves a Janova Ves a návrh protieróznych opatrení
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Jančovičová
Environmentálne označovanie produktov ako jeden z dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Kmečová
Rekultivácie skládky odpadov pre nie nebezpečný odpad Skalka,  Stará Ľubovňa
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jakub Kočica, PhD.
KVALITATÍVNE POROVNANIE METÓD MERANIA MIKROTOPOLÓGIE RELIÉFU PÔDY
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Krátka
Monitorovanie a hodnotenie kvality povrchových vôd na hornom úseku rieky Źitava
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Krátka
Monitorovanie a hodnotenie kvality povrchových vôd na hornom úseku rieky Źitava
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Križan
Environmentálne manažérske systémy v Západoslovenskej energetike, a.s.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Lacuška
Výpočet intenzity veternej erózie pomocou meraných zrnitostných charakteristík pôdy vo vybranom katastrálnom území
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Maroš Macko
Vplyv vegetačného krytu na intenzitu veternej erozie
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Pagáč Mokrá
Zhodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry v katastrálnom území Žirany
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Dominika Raffayová
Analýza zmien krajinnej pokrývky vo vybranom území
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Strýčková
Environmentálne hodnotenie prevádzky na spracovanie ojazdených a starých vozidiel v procese EIA
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Strýčková
Zhodnotenie stavu bioplynových staníc v SR, bioplynovej stanice PLYNEX s.r.o
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Szalaiová
Hodnotenie kvality abiotických zložiek životného prostredia v okrese Nitra
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sabína Ševčíková
Návrh miestneho územného systému (MÚSES) pre katastrálne územie Žabokreky nad Nitrou
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Vančišin
Analýza odpadového hospodárstva v meste Nitra
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Vereš
Analýza rozsahu a vplyvov navrhovaných činností v procese EIA ukončených v zisťovacom konaní
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná