Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Identifikačné číslo: 1259
Univerzitný e-mail: lenka.lackoova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Adameová
Analýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajine
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Adameová
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia v katastrálnm území Uhrovec
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Barlíková
Environmentálne značky a vyhlásenia ako dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky v SR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Barlíková
Posudzovanie životného cyklu výrobkov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Galina Bódišová
VYHODNOTENIE IMPLEMENTÁCIE A NÁVRH ZLEPŠENIA SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA ISO EN 14001:2004 V organizácii kvant spol. s.r.o
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Bochnovičová
Analýza vybraných environmentálnych indikátorov v podniku OTC Hlohovec
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Bulák
STANOVENIE PARAMETROV POVRCHU MIKRORELIÉFU BLÍZKOU DIGITÁLNOU FOTOGRAMETRIOU
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Hudecová
Riešenie environmentálnych záťaží v oblasti odpadového hospodárstva v okrese Banská Bystrica
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Jakubíková
Analýza abiotických zložiek ŽP v katastrálnom území Klátová Nová Ves
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Jakubíková
Výpočet intenzity vodnej erózie v katastrálnych územiach Klátova Nová Ves a Janova Ves a návrh protieróznych opatrení
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Jančovičová
Environmentálne označovanie produktov ako jeden z dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Kmečová
Rekultivácie skládky odpadov pre nie nebezpečný odpad Skalka,  Stará Ľubovňa
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Kočica, PhD.
KVALITATÍVNE POROVNANIE METÓD MERANIA MIKROTOPOLÓGIE RELIÉFU PÔDY
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Krátka
Monitorovanie a hodnotenie kvality povrchových vôd na hornom úseku rieky Źitava
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Krátka
Monitorovanie a hodnotenie kvality povrchových vôd na hornom úseku rieky Źitava
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Križan
Environmentálne manažérske systémy v Západoslovenskej energetike, a.s.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Lacuška
Výpočet intenzity veternej erózie pomocou meraných zrnitostných charakteristík pôdy vo vybranom katastrálnom území
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Maroš Macko
Vplyv vegetačného krytu na intenzitu veternej erozie
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Barbora Machovcová
Environmentálna analýza katastrálneho územia Rišňovce
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Barbora Machovcová
Environmentálna analýza katastrálnho územia Rišnovce
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Pagáč Mokrá
Zhodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry v katastrálnom území Žirany
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Dominika Raffayová
Analýza zmien krajinnej pokrývky vo vybranom území
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Strýčková
Environmentálne hodnotenie prevádzky na spracovanie ojazdených a starých vozidiel v procese EIA
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Strýčková
Zhodnotenie stavu bioplynových staníc v SR, bioplynovej stanice PLYNEX s.r.o
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Szalaiová
Hodnotenie kvality abiotických zložiek životného prostredia v okrese Nitra
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sabína Ševčíková
Návrh miestneho územného systému (MÚSES) pre katastrálne územie Žabokreky nad Nitrou
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Vančišin
Analýza odpadového hospodárstva v meste Nitra
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Vereš
Analýza rozsahu a vplyvov navrhovaných činností v procese EIA ukončených v zisťovacom konaní
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná